Česká geologie je alternativou k oficiálním institucím příliš svázaným byrokracií a scientometrií. Smyslem existence České geologie je umožnit těm, kteří mají čím přispět k rozvoji a šíření poznání o "neživé" přírodě, aby tak mohli učinit bez zbytečných obstrukcí, které bývají kladeny z různých důvodů.
Nejde nám o protestování proti všemu ani o utrácení volného času. V první fázi je prioritou prosadit dostatečnou svobodu projevu a bádání a ujistit všechny, kdo chtějí dělat to, v čem opravdu vidí smysl, že v tom nejsou sami.


Autor blogu: Mgr. Václav Procházka, Ph.D. (e-mail: vprochaska.zav.seznam.cz)

spolek Česká geologie
Korespondenční adresa: Pštrossova 16, 11000 Praha 1
e-mail: ceskageologie@volny.cz
IČ: 22886133

Prosinec 2016

Záhadné krátery v Chiemgau

9. prosince 2016 v 1:18 | Václav Procházka
Ani ne stovka několikametrových až (výjimečně) řádově kilometrových prohlubní, někdy vyplněných vodou: proč jsou tak záhadné? Až podezřele často se v nich (nebo v těsné blízkosti) nacházejí horniny, které původně byly stejné jako obyčejné kameny v širokém okolí, ale prošly krátkodobou přeměnou za velmi vysoké teploty, a často i vysokého (a velmi nerovnoměrného) tlaku. Nic nenasvědčuje tomu, že by tuto přeměnu hornin (a současně vznik kráterů) způsobil člověk. Podle současného stavu poznání je jediným přijatelným vysvětlením dopad kosmického tělesa, které se snad před 2500 lety začalo rozpadat vysoko v atmosféře přibližně někde nad Prahou (která tehdy vlastně neexistovala, ale mohlo už existovat keltské hradiště na Závisti...). Snad někde nad Šumavou výbuchy zbytků tělesa, prudce zahřátých třením o vzduch, začaly mít devastující účinky na zemi, a přidala se i tepelná vlna (podobně jako při výbuchu Tunguzského a velmi nedávno Čeljabinského meteoritu). Největší škody tento dopad (impakt) kosmického tělesa napáchal v oblasti kráterového pole, které začíná asi 70 km za českými hranicemi a končí v okolí jezera Chiemsee pod Alpami. S impaktovým původem kráterů jako první nepřišli geologové, ale archeologové, kteří našli mj. neobvykle natavené bronzové nástroje, a možná i odraz události v mytologii...
V geologické odborné veřejnosti však impaktová hypotéza dosud patří k tzv. disidentským. Většina nejzajímavějších zjištění zatím byla publikována jen na konferencích a na webu spolku "Cheimgau Impact research team" (který má v oblasti velmi potěšitelnou podporu): http://www.chiemgau-impakt.de/
V létě 2015 se na místo vypravili i dva členové našeho spolku - Václav Procházka a Pavel Kalenda. Po prohlídce velmi pěkně udělaného muzea na radnici v Grabenstättu (kde se na návštěvu přišel podívat i pan starosta) následovala cesta do terénu, kde jsme nabrali (také díky cenné pomoci dvou dobrovolníků s kopáním) pro začátek asi 150 kg vzorků. V nich jsme viděli částečně to, co zjistili už jiní, ale výzkum přinesl i nová zjištění. Cenná byla i pozdější měření radarem (Pavel Kalenda a Rudolf Tengler), i když pro plnohodnotné výsledky by bylo potřeba lepší počasí. Pro širší odbornou veřejnost jsme téma prezentovali na Geochemickém semináři PřF UK: http://www.chiemgau-impakt.de/…/Chiemgau-prezentace-finalni…
V létě 2016 provedli fyzikální měření a odebrali další vzorky naši spolupracovníci z FJFI ČVUT, tyto výsledky jsou teprve vyhodnocovány.