Česká geologie je alternativou k oficiálním institucím příliš svázaným byrokracií a scientometrií. Smyslem existence České geologie je umožnit těm, kteří mají čím přispět k rozvoji a šíření poznání o "neživé" přírodě, aby tak mohli učinit bez zbytečných obstrukcí, které bývají kladeny z různých důvodů.
Nejde nám o protestování proti všemu ani o utrácení volného času. V první fázi je prioritou prosadit dostatečnou svobodu projevu a bádání a ujistit všechny, kdo chtějí dělat to, v čem opravdu vidí smysl, že v tom nejsou sami.


Autor blogu: Mgr. Václav Procházka, Ph.D. (e-mail: vprochaska.zav.seznam.cz)

spolek Česká geologie
Korespondenční adresa: Pštrossova 16, 11000 Praha 1
e-mail: ceskageologie@volny.cz
IČ: 22886133

Srpen 2014

Aktuální předpovědi: Zemětřesení s M > 8,5 do konce roku a výbuch s VEI > 5 do roku 2020

11. srpna 2014 v 6:30 | admin

Několik úspěšných prediktorů se shoduje, že další velmi silné zemětřesení nás čeká již do konce roku 2014. Zatím nelze očekávat ani utlumení nadprůměrné vulkanické aktivity. Zde přinášíme shrnutí pouze na základě publikovaných informací.


V. Kossobokov (2013 os. sdělení, 2014) ukázal, že série velmi silných zemětřesení s M ≥ 8,5, která začala na konci roku 2004 (předtím bylo takto silné zemětřesení naposledy v r. 1965), ani po katastrofě v Japonsku 11. 3. 2011 neskončila.

Podle A. Ljubušina (2013) nastane do konce roku 2014 zemětřesení s magnitudem blízkým 9 v oblasti příkopu Nankai východně od Japonska, tedy blízko ohniska zemětřesení z března 2011. Předpověď byla učiněna na základě analýzy seismického šumu v regionální síti "F-net". Podobné anomálie byly pozorovány i před rokem 2011, kdy také A. Ljubušin předem upozornil na vysokou pravděpodobnost velmi silného zemětřesení v oblasti Japonska na základě analogie se zemětřesením u Hokkaida 25.9. 2003 (M = 8,3), jehož příprava podle zpětného vyhodnocení měření (prováděných od roku 1997) začala již v roce 2002.


Podle Kalendy a Neumanna (2012) začalo nejintenzivnější období zvýšené seismické a vulkanické aktivity v roce 2007 a potrvá až do roku 2020 (s tím, že sopečné výbuchy často nastávají po silných zemětřeseních, která se však mohou odehrávat ve zcela jiných oblastech). Autoři předpověděli také "velký" vulkanický výbuch do r. 2020. Později Kalenda (2013) uvedl velikost předpokládaného výbuchu VEI > 5, tedy s nezanedbatelným vlivem na klima (podobně v článku zaslaném již v červenci 2012 redakci časopisu Vesmír, která jej však dosud nezpracovala).


V říjnu 2013 Kalenda a Neumann upozornili, že změna rozdělení hloubek ohnisek zemětřesení od června 2013 poukazuje na zablokování určitých oblastí Moho diskontinuity, přičemž situace je srovnatelná jako před zemětřeseními 26.12. 2004 (Indický oceán, M = 9,2) a 27.2. 2010 (Chile, M = 8,8). Lze tedy předpokládat magnitudo jistě větší než 8,5. Nejvyšší pravděpodobnost tohoto zemětřesení je do konce roku 2014 (souvisí s maximem slapových potenciálů za lunární nodální periodu 18,6 let).


Těmto predikcím neodporují ani měření vertikálními statickými kyvadly, která se nedávno začala šířit za hranice Evropy - první bylo instalováno v Arménii. Očekávané velmi silné zemětřesení do konce roku 2014 (nebo na začátku roku 2015) zmiňuje i L. Neumann v rozhovoru pro Aktuálně.cz.Literatura

Kalenda P. (2013): Konec globálního oteplování. - Geochemie a mineralogie 6/1, 7 s.

Kalenda P., Neumann L. (2012): The relationship between volcanic and seismic activity. - EGU meeting, Wien 24.-27.4.2012, poster 2218.

- 2013: The variations of the earthquake depth distribution since 2000. - NCGT Journal 1/4, 17-22.

Kossobokov V. (2014): Earthquake Prediction: 20 Years of Global Experiment. - Přednáška na konferenci International Scientific Spring, Islamabád, Pákistán.

Lyubushin, A.A. (2009) Synchronization trends and rhythms of multifractal parameters of the field of low- frequency microseisms. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 45, 381-394. doi: 10.1134/S1069351309050024

- (2011) Cluster analysis of low-frequency microseismic noise. - Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 47, 488-495. doi: 10.1134/S1069351311040057

- 2013: How soon would the next mega-earthquake occur in Japan? - Natural Science 5/8A1, 1-7.