Česká geologie je alternativou k oficiálním institucím příliš svázaným byrokracií a scientometrií. Smyslem existence České geologie je umožnit těm, kteří mají čím přispět k rozvoji a šíření poznání o "neživé" přírodě, aby tak mohli učinit bez zbytečných obstrukcí, které bývají kladeny z různých důvodů.
Nejde nám o protestování proti všemu ani o utrácení volného času. V první fázi je prioritou prosadit dostatečnou svobodu projevu a bádání a ujistit všechny, kdo chtějí dělat to, v čem opravdu vidí smysl, že v tom nejsou sami.


Autor blogu: Mgr. Václav Procházka, Ph.D. (e-mail: vprochaska.zav.seznam.cz)

spolek Česká geologie
Korespondenční adresa: Pštrossova 16, 11000 Praha 1
e-mail: ceskageologie@volny.cz
IČ: 22886133

Srpen 2012

Knížka pro děti - permoníci: druhé vydání!

16. srpna 2012 v 10:05
Pohádka: "Kameny a říše permoníků" (Václav Procházka, Magda Andresová)
Česká geologie vydává v knižní podobě populárně vzdělávací pohádkový příběh "Kameny a říše permoníků".
Druhé vydání (srpen 2013) přineslo hlavně tiskově-technické úpravy, zároveň se snížily měrné náklady, což umožnilo snížit prodejní ceny.
Kniha je určena pro všechny, kdo se chtějí zábavnou formou něco dozvědět o "neživé" přírodě, hlavně však pro děti od 9 do 12 let.
Základní údaje: formát A5, 67 stran (z toho 15 celostránkových barevných ilustrací s fotografiemi s geologickou tematikou), včetně resjtříku pojmů a doplňujících komentářů k fotografiím. Brožovaný výtisk.
Doporučená prodejní cena 140-170 Kč, cena při nákupu přímo od vydavatele (ceskageologie@volny.cz, tel. 777112645) 110 Kč (+ případně poštovné).
Seznam prodejních míst k 29.2.2016 (případné aktualizace a podrobnosti - viz komentáře):
e-shop Přírodovědci.cz, možno vyzvednout i osobně na PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Ostrava: Planetárium
Muzeum Českého Ráje v Turnově
Knihkupectví U Pašků, Jičín

Knihu by ještě mohli mít také v těchto prodejnách:
Praha: U Džoudyho, Jugoslávská 7
Pelhřimov: knihkupectví U Vrány, Růžová 33
Prachatice: Knihkupectví Müller, Dolní brána 23
Pardubický kraj: Nerosty.cz, Zámrsk - Nová Ves
Náchod: Sovička s.r.o., Hurdálkova 266
Chomutov: DDD knihkupectví, Ruská 85
Jihomoravský kraj: Permonium, areál býv. dolu Kukla, Padochovská 31, Oslavany

Předpovědi zemětřesení a nová globální tektonika už i v angličtině

11. srpna 2012 v 22:41 | Václav Procházka
Monografie "Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení" vyšla už i v angličtině pod názvem "Tilts, global tectonics and earthquake prediction". Přestože anglická verze vyšla půl roku po české, měla česká verze uzávěrku téměř o rok později a je tedy v některých (ne však v nejpodstatnějších) částech aktuálnější. Více v AJ: http://gchmin.ic.cz/ceskageologie/tilts_globaltectonics_earthquakeprediction.html.
Uvítáme spolupráci na distribuci a propagaci monografie v zahraničí.
Přední postavení ve výzkumu nové globální tektoniky je dosud velkou šancí pro českou vědu jako celek. Publikace nejdůležitějších výsledků i v anglické monografii nechť je připomínkou, že tato šance nebude trvat věčně.