Česká geologie je alternativou k oficiálním institucím příliš svázaným byrokracií a scientometrií. Smyslem existence České geologie je umožnit těm, kteří mají čím přispět k rozvoji a šíření poznání o "neživé" přírodě, aby tak mohli učinit bez zbytečných obstrukcí, které bývají kladeny z různých důvodů.
Nejde nám o protestování proti všemu ani o utrácení volného času. V první fázi je prioritou prosadit dostatečnou svobodu projevu a bádání a ujistit všechny, kdo chtějí dělat to, v čem opravdu vidí smysl, že v tom nejsou sami.


Autor blogu: Mgr. Václav Procházka, Ph.D. (e-mail: vprochaska.zav.seznam.cz)

spolek Česká geologie
Korespondenční adresa: Pštrossova 16, 11000 Praha 1
e-mail: ceskageologie@volny.cz
IČ: 22886133


Komentáře

1 admin admin | Web | 1. srpna 2012 v 12:19 | Reagovat

Monografie vyšla už i v angličtině - tedy o půl roku později než česká. Přesto je česká verze aktuálnější, protože měla uzávěrku téměř o rok později. Více v AJ: http://gchmin.ic.cz/ceskageologie/tilts_globaltectonics_earthquakeprediction.html

2 (admin)  Recenze - Dr. M. Geršl (admin) Recenze - Dr. M. Geršl | 5. září 2012 v 20:09 | Reagovat

Níže je zkopírován text recenze monografie od Dr. Milana Geršla.
Recenze by měla být zveřejněna také aspoň v jednom českém časopisu.
________________________________________
Před nedávnou dobou spatřila světlo světa nová kniha s lákavým a trochu tajuplným názvem Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení autorského kolektivu vedeného Pavlem Kalendou a Liborem Neumannem. O její výjimečnosti vypovídá již to, že se jedná o  překlad recenzované monografie „Tilts, global tectonics and earthquake prediction“, který vydalo v roce 2012 nakladatelství Science Without Borders (přijato k publikaci v roce 2010).

Čtenáři je v jednotlivých kapitolách postupně odhalována tajuplnost termínů uvedených v názvu knihy, čtenář má v prvních kapitolách možnost ujistit se v terminologii a v základních axiomech týkajících se vzniku zemětřesení a jeho průběhu od období nukleace až po ničivé projevy, zopakuje si teorii externích vlivů týkající se slapových sil a zjistí, že jsou možné i jiné exogenní vlivy na mateřskou planetu jako gravitační působení planet nebo dokonce i samotný sluneční osvit povrchu, způsobující termoelastické vlny. Již tím, že jsou všechny termíny a jevy na prvních sto stranách knihy přehledně vysvětleny se publikace stává milým a přehledným doplněním znalostí. Nad to jsou však již v této části knihy uváděny konkrétní příklady a výsledky konkrétních měření autorů samotných i data rešeršně zpracovaná. Jednotlivé jevy jsou popisovány na českých lokalitách, např. Příbram, horninové masivy v Ostravsko-karvinském revíru i na lokalitách zahraničních jako je oblast Indonésie, Apeniny nebo Kalifornie. Logické členění, srozumitelnost a obrovský geografický záběr naplňuje slova „globální tektonika“ v nadpisu knihy.

Druhá část knihy již ukazuje výsledky vlastních experimentů a měření a po pečlivé přípravě čtenáře v části první tak rychle a odhaluje tajuplnost a očekávání skryté v názvu knihy. Opět nechybí strohé, ale vyčerpávající a přehledné vysvětlení principu měření, zásady instalace měřících aparatur včetně popisů možných nepřesností a rušivých vlivů, na co se v podobných publikacích občas zapomíná a předváděné experimenty jsou na vysoké úrovni. Autoři opět ohromují počtem instalací kyvadel a množstvím dat, které se jim v náročných podmínkách daným velkým geografickým rozmachem i nelehkým vyhledáním lokalit vhodných pro instalaci a následně zpravidla těžkou fyzickou dostupností v terénu podařilo za necelé čtyři roky pořídit a vyhodnotit.

Kniha ukazuje velké množství souvislostí mezi precizními měřeními náklonů kyvadel a slapovými silami, hydrogeologickými jevy až po souvislosti s projevy zemětřesení. Studované lokality jsou umístěny na několika různých tektonických deskách a velké množství měření a interpretací rychle vyvrátí počáteční pochybnosti o možných náhodách a mylných spojení výstupů. Výsledky a jejich interpretace jsou srovnávány s jinými, běžnějšími metodami práce je průběžně doplňována a konfrontována s více než pěti sty publikacemi uvedenými v literatuře.  

Stěžejní část knihy se nachází v deváté kapitole, kde je nastíněna nová hypotéza pohybu litosférických desek vlivem termoelastických vln a západkového mechanismu, vycházející z vlastních naměřených dat autorů. Tato hypotéza je podpořena jak teoretickým rozborem  termoelastických vln, energetické bilance, tak také numerickým modelováním relativních pohybů desek, které prokázaly shodu se skutečně pozorovanými pohyby.

Vycházející kniha Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení syntetizuje množství poznatků, metod a měření, aby v závěrech ukázala jisté možnosti predikce zemětřesení na naší planetě. I když je obecně vycházeno z obecně známých přírodních zákonů a jevů, jsou získané informace spojovány často novým a nekonvenčním přístupem. Již v těchto chvílích lze nepochybně říct, že autoři začali velkým krokem směrem k pochopení globální tektoniky Země a možnostem predikce zemětřesení. Nezbývá, než popřát mnoho sil k tomu, aby mohly být dořešeny všechny zbývající otazníky a nová navržená metoda, která se zdá být přesvědčivou a levnou mohla být zavedena do praxe.
_______________________________________
Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
Hornicko-geologická fakulta
VŠB-Technická univerzita, Ostrava

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.